Vòng Quay Đạo Chích

Số người đang chơi: 614 (6 bạn chung)
Danh sách trúng thưởng:     -      Ch*****igh - đã trúng Bạn Nhận Được 19 KC    -      Ra*****ie - đã trúng Bạn Lật Được 99 KC    -      Tim*****te - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC    -      Ke*****ubi - đã trúng Bạn Nhận Được 399 KC    -      Ra*****ita - đã trúng Bạn Nhận Được 399 KC    -      Gre*****en - đã trúng Bạn Lật Được 9.999 KC    -      Ran*****oy - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC    -      Pat*****den - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC    -      Bet*****esh - đã trúng Bạn Lật Được 99 KC    -      Dan*****an - đã trúng Bạn Lật Được 9.999 KC    -      Ge*****ta - đã trúng Bạn Nhận Được 6.999 KC
Giá 19,000/lượt chơi

Lượt quay gần đây

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Vin***oc Bạn Nhận Được 19 KC 2023-07-13 17:05
Vin***oc Bạn Nhận Được 19 KC 2023-07-13 17:05
PHA***GM Bạn Nhận Được 19 KC 2023-05-16 07:04
PHA***GM Bạn Nhận Được 19 KC 2023-05-15 07:03

Các vòng minigame khác

Vòng Quay M4A1 Hỏa Ngục

Đã chơi: 12246

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay Ma Thuật

Đã chơi: 1337

12,500đ 10,000đ

Vòng Quay Bóng Đá

Đã chơi: 2421

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay Kim Cương

Đã chơi: 45649

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay M1887 Vũ Trụ Hủy Diệt

Đã chơi: 5466

23,750đ 19,000đ

Lật Hình MP40 Huyền Thoại

Đã chơi: 2347

23,750đ 19,000đ

Máy Chế Tác MP5

Đã chơi: 3134

36,250đ 29,000đ
Xem tất cả » Thu gọn »